HAKKINDA / KURUM / MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.

Türk sigorta piyasasının reasürans ihtiyacının yaklaşık %25’ini tek başına karşılamakta olan Milli Reasürans, 1991 yılından bu yana Türk sigorta şirketlerinden serbest bazda iş kabul etmektedir. Türkiye İş Bankası tarafından zorunlu reasürans sistemini işletmek üzere 26 Şubat 1929’da kurulan Milli Reasürans, 19 Temmuz 1929 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Milli Reasürans, Türk sigorta piyasasında faaliyet göstermekte olan tek yerel reasürördür. Şirket, sektördeki yerli ve yabancı sermayeli tüm şirketlerin hemen hemen tüm branşlardaki reasürans anlaşmalarına katılmaktadır. Bu durum, Milli Reasürans’ı yerel reasürör olmanın çok ötesinde konumlandırmakta, uluslararası saygınlığını ve sağlam mali yapısına olan güveni açıkça ortaya koymaktadır.

Türk sigortacılığının oluşumunda ve gelişiminde önemli bir paya sahip olan Milli Reasürans zorunlu reasürans sistemini yürüttüğü dönemde;
• Türk sigorta sektörünün ulusallaştırılması,
• Hazineye sürekli bir gelir temini,
• Yabancı paranın ülkeden çıkışının önemli ölçüde azaltılması,
• Sigortacılık eğitim ve öğretiminin yürütülmesi,
• Uluslararası ilişkilerin en üst düzeyde sürdürülmesi gibi sayısız katkı sağlamıştır.

Milli Reasürans, 1963-1985 yılları arasında Türk Reasürans Pool’un, 1975 -1995 yılları arasında kuruluş adı RCD Pool’u olan ve sonra adı ECO olarak değişen Economic Cooperation Organization Pool’un yöneticiliğini yapmıştır. 1974 yılından beri Federation of Afro-Asian Insurers and Reinsurers (FAIR) Pool’un yöneticiliğini yürüten Milli Reasürans 2000-2005 yılları arasında, oluşumuna katkıda bulunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) yöneticilik görevini üstlenmiştir.

Milli Reasürans Şirketi’nin resmi web sitesi için tıklayınız

Milli Reasürans, Türk sigorta sektörünün tek aktif yerel reasürans şirketi olarak elde ettiği deneyim, güven ve saygınlığın yanı sıra FAIR Pool yöneticiliğinin sağladığı birikimden yola çıkarak 2006 yılından itibaren yurt dışından yaygın bir biçimde iş kabulüne başlamıştır. Küresel gelişmeyi ve portföy yaygınlığını artırmayı amaçlayan Şirket, uluslararası reasürans piyasalarında da etkin, rekabet ve piyasa koşullarına dayanıklı, güçlü bir yapı oluşturmuştur.Uzun yıllara dayanan iş deneyimi, güçlü mali yapısı ve başarılı operasyonel performansı ile sektör lideri konumunu sürdüren Milli Reasürans, önümüzdeki yıllarda da yurt içi ve yurt dışı piyasalara reasürans kapasitesi sunmaya devam edecektir.

Singapur Şubesi Milli Reasürans’ın yurt dışı piyasalara açılımı stratejisi çerçevesinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer birçok reasürans şirketi gibi bölgesel şubeler açılmasının yararları değerlendirilmiş ve ilk olarak Uzak Doğu’nun dünya sigorta piyasasındaki göreceli ağırlığı, potansiyel iş hacmi, coğrafi konumu göz önüne alınarak Singapur’da bir Şube açılmasına karar verilmiştir.Kasım 2007’de Monetary Authority of Singapore (MAS)’dan çalışma izni alan Singapur Şubesi; bilgi işlem sistemi, personel istihdamı gibi temel altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren iş kabulüne başlamıştır. Singapur Şubesi, Milli Reasürans’ın yurt dışından alınan işler portföyünde önemli bir yer tutmaktadır.

Anadolu Sigorta Milli Reasürans, Türk sigorta sektörünün en büyük ve en köklü sigorta şirketlerinden biri olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin %57,31’lik payla en büyük hissedarıdır.