INSTALLATION

3D VIRTUAL TOUR

TEXT

Hasan Kıran “Şifalı Dizemler” sergisi 13 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Sanatçı’nın sergisiyle ilgili hazırlanan katalog metnini kaleme alan İpek Yeğinsü şu değerlendirmede bulunuyor:

“Hasan Kıran’ın sanatı, gücünü doğa ile kurduğu derin ilişkinin içtenliğinden alır. Sanatçı, bazen eski uygarlıkların mitlerinden, bazen de günlük yaşamdan alıntıladığı imgeleri birbirlerine bağlamak için kendine özgü motifler kullanır. Bu örüntü öylesine yoğun ve çarpıcıdır ki, izleyicinin yapıt ile karşılaştığı andan itibaren onun akışına kapılmaktan, onun sürükleyici devinimine teslim olmaktan başka çaresi kalmaz.

Zihin, kimi kompozisyonun merkezinde tüm heybetiyle duran, kimi de kıyıda köşede keşfedilmeyi bekleyen şifreleri çözme, onlardan özgün bir anlatı kurma çabasına girişir. Bu sırada bilinç dışının kapıları da ardına kadar açılır ve geçmişin tüm hayaletleri aniden içeriye dolar. Zaten Kıran’ın esas amaçlarından biri de izleyiciye birey olarak parçası olduğu, ancak çağımızda bağ kurmakta zorlandığı bütünün varlığını hatırlatmaktır. Sonsuz bir döngüye dayalı bu bütün hem zamansız hem de sınırsızdır. Kıran’a göre bu uçsuz bucaksızlığı yeniden duyumsamak, kadim öğretilere dair hafızasını tarihsel süreç içinde yitiren birey için en temel şifa kaynağıdır.”

WORKS

BOOK

Publisher Millî Reasürans T.A.Ş

1. Baskı, 200 Adet

ISBN 978-605-2391-16-7

Organization Millî Reasürans Sanat Galerisi

Text İpek Yeğinsu

Photography Oğuzhan Burak

Graphic Design Timuçin Unan

Color Separation and Printing Printcenter

WARNING

All the artistic works and content on this website belonging to Milli Reasürans Art Gallery cannot be copied, moved, published or used partially or completely without reference. By initiating the legal actions, the legal and criminal sanctions arising from the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 and the Turkish Penal Code numbered 5237 shall be imposed on those who violate this matter.

INTERVIEWS

ArtTV

PRESS